ชมโฆษณาเพื่อรับ 3BB WiFi ฟรี 30 นาที

 

ในกรณีอุปกรณ์เป็น Iphone, Ipad หรือ MacBook อาจไม่สามารถรับชมโฆษณาได้ กรุณาเปิด Internet Browser เพื่อให้ได้หน้า Login
(In case of using Iphone, Ipad or MacBook, Please open internet Browser in order to get login page.)